GENERELT

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra nutravit.no til forbrukere i Norge. Avtalen er bindende når et kjøp er gjennomført. Kunde vil umiddelbart etter å ha plassert sin bestilling motta en ordrebekreftelse per e-post.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på  nutravit.no  er bare tilgjengelig på norsk. Gjeldende betingelser er til enhver tid angitt på  nutravit.no sine hjemmesider.
Vi følger norsk angrerett etter forbrukerkjøpsloven.

KJØPSVILKÅR

 1. PARTER
  Selger er:
  Sucila innovativ, Organisasjonsnummer 911 897 849 MVA
  Jåttåveien 53
  Stavanger
  Telefon: 925 18 963
  E-post: info@nutravit.no

Åpningstider kundeservice:
Mandag – fredag, 09:00 – 16:00
Lørdag og søndag – stengt
Helligdager og offentlige fridager – stengt

Selger blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme,
noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

3. PRISER

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Det er ingen skjulte kostnader ved handel hos oss. 

4. BETALINGSMETODER / Betalingen

Kortbetaling, vipps

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.


5. LEVERING OG FORSINKELSE

Dersom pakken er for stor, tung eller har for høy verdi til å sendes med A-post vil den bli sendt med Posten Klimanøytral servicepakke. Pakken sendes da som pakke med sporing til ditt lokale postkontor for Posten Klimanøytral servicepakke, og du må hente ut pakken innen 14 dager etter ankomst. 

Ved ordre som gir en pakke over 35 kg vil pakken sendes i flere kolli eller med Posten hjemlevering. Vi velger rimeligste alternativ ved fri frakt. Normal leveringstid for Posten er 1-4 virkedager.
Levering av produktene fra vårt lager skjer normalt 1-4 virkedager etter vi har mottatt bestillingen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.


Dersom leveringen av produktene blir forsinket eller ikke kan leveres, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve kjøpet.

6. UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE

Etter at du har mottatt produktene, bør du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.Ved mangler eller feil må du kontakte oss innen 7 dager.

7. REKLAMASJON OG GARANTI

Dersom produktene har feil eller mangler må du snarest mulig ta kontakt med oss slik at vi kan søke utbedring av feilen. 
Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 8.

Ved reklamasjon på ett produkt trenger vi følgende informasjon sendt per mail til info@nutravit.no:
– Ordrenummer og kjøpsdato
– Reklamasjonsårsak
– Bilde av feilen
– Saken tas videre til rett leverandør som håndterer reklamasjonen

8. ANGRERETT, BYTTE OG RETUR

Informasjon om angrerettloven: 
Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist).
Om den 14. dagen havner på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges den til neste virkedag. Pakken skal deretter sendes oss innen 14 dager. Om den 14. dagen havner på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges den til neste virkedag.

Ved retur av ny og ubrukt vare:
For å få tilbakebetalt hele beløpet for varen, så må varen returneres i samme stand som når du mottok den. Det vil si at originalemballasjen skal medfølge, alle merkelapper skal være intakt og produktet skal være uten lukt, skitt, smuss, sminkeflekker, deodorantflekker o.l. 

Dersom originalemballasjen er ødelagt, og ikke kan erstattes (som f.eks. en skoeske som tapes på direkte, eller en eske med produktinformasjon), så ansees varen som en brukt vare.

Ved retur av brukt vare:
Dersom en vare returneres uten tilhørende emballasje som ikke kan erstattes (f.eks. en skoeske eller en eske med produktinformasjon), eller varen mangler / har brutt merkelappen, har skitt, smuss, lukt, flekker e.l. som gjør at den ikke kan selges som ny vare – så vil vi vurdere verdiforringelsen og betale deg tilbake produktets brukte verdi. 

Spesielt for sko: emballasjen er en del av produktet, og du må returnere med hel og pen skoeske for å få full verdi av produktet refundert.  

Hvor dette ikke er overholdt, vil du ha mulighet for å dekke inn verditap, hvis ikke vil vare bli sendt i retur. Retur av varen vil belastes kr. 89,-

Vi henviser videre til angrerettloven:

§ 25 Forbrukerens forpliktelser når angreretten brukes ved avtale om levering av varer 

Kontakt oss for å motta en returseddel. Vi tar ikke imot postoppkrav eller rekommandert sending. Velger du å benytte deg av returseddelen vi sender deg er dette kostnadsfritt. Om du benytter deg av andre forsendelsemetoder enn det som er oppgitt over tilkommer ingen kostnad for retur da du betaler for returfrakten direkte til transportør.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel er stilt til rådighet for oss. 

Angrerettskjema sendes i mail sammen med bekreftelse på at bestillingen din er sendt.

Kunde er ansvarlig for at returpakken bringes tilbake til Nutravit. Vi dekker ikke tap av pakker som skulle blitt borte i postgang til oss. Ved returforsendelse til oss bør det benyttes en sendingsmetode som gir pakken sporingsmuligheter.

9. UAVHENTEDE PAKKER

Uavhentet pakke:
Bestiller du og ikke henter pakken på postkontoret innen hentefristen på 14 dager, returneres pakken til oss. Vi vil da sende ut en faktura på 500 kr i gebyr for uavhentet pakke. Dette gebyret består av porto frem, returporto samt administrasjonskostnader i forbindelse med dette. Skulle du av ulike årsaker ikke kunne hente pakken, må du gi beskjed til oss slik vi kan søke om at pakken kan ligge lenger på postkontoret. For å unngå dette gebyret må man aktivt ha informert om at man ikke har mulighet til å hente pakken eller ønsker å avbryte ordren. Å forholde seg passiv å la pakken gå i retur vil utløse gebyr på 500 kr for å dekke våre kostnader.

10. PERSONOPPLYSNINGER

Sucila Innovativ AS er opptatt av at personopplysninger som lagres om våre kunder og andre, ivaretas på en god måte. Vi behandler i hovedsak personopplysninger du oppgir til oss, som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud i nyhetsbrev, sms etc., gjøres dette etter samtykke fra deg.

Dine personopplysninger utleveres bare til andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg, i lovbestemt tilfelle eller hvor du har samtykket til utlevering. 

For å lese mer om vår behandling av personopplysninger vennligst se vår personvernerklæring. 

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, begrensning, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Du er selv ansvarlig for at opplysningene du gir oss er korrekte.Dette innebærer at du er ansvarlig for kostnader ved sending som ikke er kommet til riktig person / adresse dersom det er gitt feil opplysninger.Du står også ansvarlig dersom kontaktopplysningene (epost-adresse og telefonnummer) ikke stemmer, og vi dermed ikke har kunnet kontakte deg

11. SALGSPANT

Dersom forsendelsen ikke gjøres via postoppkrav har leverandør salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.”

12. TVISTER

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor.
Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.”

13. LOVER SOM REGULERER SALG TIL PRIVATPERSONER UTENFOR FAST UTSALGSSTED.

Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering. 
Følgende lover har betydning for salg på Internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene:

Forbrukerkjøpsloven
Angrerettloven 
Ehandelsloven 
Personopplysningsloven
Markedsføringsloven

14. FALSKE BESTILLINGER OG FORSØK PÅ SVINDEL

Falske bestillinger og forsøk på svindel vil alltid bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bestille i andres navn, med mindre dette på forhånd er klarert med mottaker.
I tilfeller hvor mottaker ikke kjenner til bestillingen vil dette bli sett på som forsøk på svindel, og blir dermed politianmeldt. 

15. FORCE MAJEURE

nutravit.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, ernutravit.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum

16. KOPIRETT

Alt innhold på disse nettsidene er nutravit.no sine rettigheter, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter,herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikeliglovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra nutravit.no.

17. MOTTAKERE AV NYHETSBREV

Ved å handle i vår nettbutikk håper vi du ønsker å akseptere  å motta markedsføringshenvendelser fra oss i form av nyhetsbrev til epost, sms eller post. 

Man kan når som helst melde seg av dette.For å melde seg av videre mottak av nyhetsbrev så gjøres det ved å sende stopp-sms som beskrevet i sms (gratis), eller via «min side»  eller ved å klikke på link i nyhetsbrev for avmelding. Ønsker man å melde av begge formater må man fullføre stegene til både sms og nyhetsbrev. Man kan også kontakte oss, og vi vil ordne det manuelt. Vennligst vær oppmerksom på at det kan ta 48 timer før avmeldingen er registrert i alle systemer. 

18. ENDRING AV VILKÅRENE

nutravit.no forbeholder seg retten til å endre salgsbetingelsene, uten på forhånd varsle våre kunder og samarbeidspartnere. Gjeldende salgsbetingelsene vil til enhver tid ligge tilgjengelig på vår nettside.

19. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

20. Kansellering av ordre og refusjon av penger

Etter at kunden har betalt, blir kundens penger reservert i kundebanken.

Når vi sender produktet til kunden, tar vi betalt.

Hvis vi ikke har produkt eller kunde kansellerer bestillingen, kansellerer vi reservasjonen. Innen få dager skal kunden se at betalingsreservasjonen ble kansellert.

Hvis vi ikke har alle produktene, kan vi gjøre delvis innsamling av penger. For resten av betalingen vil reservasjonen bli kansellert.

Hvis vi registrerer betaling og kunden skal få tilbakebetaling, vil kunden motta tilbakebetaling innen 1 uke. Avhenger av kundens bank.